Egzamen 9è: Depatman Nòdwès gen to reyisit ki pi wo. Tout detay sou chif yo – JUNO7

0 12


bongu j7

Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl nan yon kominike enfòme popilasyon an sou pousantaj reyisit chak depatman anndan peyi a nan egzamen nevyèm ane yo kote rezilta yo disponib depi 3 jou nan tout lekòl sou tout teritwa peyi a.

Selon kominike a ki disponib sou paj MENFP a, to reyisit nan nivo nasyonal la se 90,89%. Gen 179 819 timoun ki pase sou 197 845 ki te patisipe nan egzamen sa.

Depatman Nòdwès bay meyè to reyisit la avèk 97,62% kote sou 11 420 kandida gen 11 1148 ki pase. Depatman Nò vin an dezyèm avèk 95,02% epi depatman Lwès klase an twazyèm kote li bay 92,72% to reyisit. Se depatman Latibonit to reyisit la pi ba avèk 85,07%.

Sou 88,842 timoun, 82,371 pase nan Lwès (92,72%). Sant lan te gen 12,767 kandida gen 11 357 ki reyisi (88,96%). Latibonit te gen 24,352 gen 20,717 ki reyisi, ki bay yon pousantaj 85,07%.

Nòdès te gen 8,531 patisipan, gen 7 366 ki reyisi (86,34%). 8,018 t al konpoze nan Sidès, 6 876 pase (85,76%). Sid te gen 10 950 patisipan, gen 9,434 ki reyisi (86,16%). Depatman Nip te gen 6 115 elèv nan egzamen an, gen 5,607 ki pase, ki bay yon to reyisit 91,69%.

bongu j7bongu j7

Depatman Grandans te anrejistre 6 121 kandida, gen 5 246 ki pase (85,70%). Nò te gen 20,730 patisipan, gen 19,697 ki pase (95,02%). Nòdwès ki gen pi gwo to reyisit la te anrejistre 11,420 patisipan, gen 11 148 ki pase, ki bay yon to reyisit 97,62%.

Te gen an tou 215,453 timoun ki te enkri, 197,845 te rive ale konpoze jou eprèv yo, 179 819 reyisi ki bay yon total 90,89% reyisit.

Apre piblikasyon rezilta yo, anpil moun k ap fè kòmantè di yo te atann ak sa parapò ak jan ane akademik lan te difisil kote l te fè fas ak koze peyi lòk, kovid-19, grèv pwofesè. Pou anpil moun, rezilta sa reflete men leve responsab ministè yo fè nan egzamen an kote eprèv yo te fasil pou pèmèt anpil elèv pase epi sove ane espesyal la.

Dekouvri plis:

Apre konbyen jou yon nèg ki fin sikonsi ka ale nan fanm? Iwològ Whatson Exantus t ap eksplike nou

Lait BonguLait Bongu

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=249643311490&version=v2.3″; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));Source link

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More