Reynhard Sinaga, Yon Endonezyen 38 Lane ki Vyole 206 Jenn Gason

0 60

Atansyon! Istwa sa gen deskripsyon krim ak vyolans seksyèl!

Sitwayen sa, yon endonezyen, rele Reynhard Sinaga. Misye gen 38 an aktyèlman. Jan w wè ti figi l parèt inosan an, li vyole poukont pa li 206 gason. Nou byen li, 206! An jeneral, se ti jèn gason etewoseksyèl ki nan fouchèt 17 an rive nan trantèn yo.

Reynhard Sinaga Vyole 44 Gason nan espas 3 Lane

Tout sa pase ant 2005 ak 2017. Soti 2015 rive 2017, sa vle di nan mwens pase 3 lane li vyole 44 gason, epòk li te yon etidyan, ann Angletè. Kantite a tèlman wo, yo rele l « kadejakè an seri », menm jan gen « serial killer » a. Tout sa pase nan vil Manchester, ann Angletè.

Taktik li se al nan nayklèb epi konvenk jenn gason vin lakay li jantiman pou al pran yon ti gwòg oswa sou pretèks l ap ede yo fè yon bagay kèlkonk.

Li konn dwoge viktim li yo ak sa yo rele « dwòg vyòl » la (GHB), epi li fè nuit lan ap vyole moun nan pandan moun nan enkonsyan oswa ap dòmi.

Epi pandan sa ap pase a, l ap filme wi silvouplè. Anpil viktim pa janm konn sa ki rive yo oswa bliye tout bagay lè yo reveye nan demen. Yon jou, an 2017, yon viktim, yon ti jèn, al pantan lakay misye a, douvanjou, pandan misye ann aksyon toujou, ak pantalon l desann. Viktim nan goumen avè l, frape l epi rele lapolis.

Lapolis jwenn misye benyen ak san. Yo te oblije arete ti jèn nan, men lè ti jèn nan montre iPhone Sinaga a, Lapolis sezi wè kantite videyo voksal misye anrejistre sou telefòn li an, pandan l ap komèt zak yo.

Pwosè fèt epi finalman an janvye 2020 yo kondane misye pou prizon avi ak yon minimòm 30 an, ki vin pase a 40 an finalman an desanm. Manm jiri yo te oblije gad tout videyo sa yo, yo te menm oblije prevwa asistans sikolojik pou yo tèlman sa pa t fasil. Yo voye misye nan prizon yo prevwa pou gwo kriminèl ak devyan seksyèl yo.

Koze sa tèlman fè tole ann Angletè leta oblije vin pi strik sou dwòg yo rele GHB a. Yo mete règ ki pi strik pou anpeche moun jwenn li achte twò fasil.

Te gen yon dosye kon sa ki te eklate Ayiti. An 2018, gen yon pil jèn fi ki t al nan nayklèb epi nan demen yo jwenn yo gaye plizyè kote san yo pa twò sonje sa k pase. Yo te konstate yo te vyole yo. Yo tout temwaye pou di yo te dwoge yo, ta sanble atravè boutèy la. Yo sispèk se dwòg ki rele Rohypnol la (flunitrazépam) yo te itilize. Kidonk, gen youn ou plizyè dwòg vyòl k ap sikile Ayiti.

Yon Atik Kreyonomi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More